Pastorale Diensten is een team van predikanten / pastors dat pastorale begeleiding biedt. U kunt bij het team onder andere terecht voor huwelijksinzegening, een persoonlijke zegen, begeleiding van uitvaarten, hulp bij rouwverwerking of een persoonlijk gesprek. Het aanbod is ook voor hen die geen lid zijn van een kerkelijke gemeente.